Podstawy prawne

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami treść ustawy

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym treść ustawy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy badanie psychologiczne treść