O Badaniu

Badanie psychologiczne kierowcy ma na celu ocenę i opis osoby badanej pod względem:

  • sprawności intelektualnej i procesów poznawczych
  • osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych a także dojrzałości społecznej
  • sprawności psychomotorycznej.

W celu umówienia się na badanie konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny, w trakcie którego dopasujemy termin badania do potrzeb osoby badanej.

Swoim klientom oferuję możliwość przeprowadzenia tradycyjnego badania psychologicznego oraz badania, które w całości odbywa się na ekranie dotykowym.

Badanie trwa około godziny. Pracujemy na aparatach wysokiej klasy, najbardziej cenionych w Polsce producentów. Bezpośrednio po badaniu kierowca otrzymuje orzeczenie.

Obydwie formy badania zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8 lipca 2014 w sprawie badań osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
Jak przygotować się do badania?
Na badanie psychologiczne należy zgłosić się wypoczętym, w dniu badania ani dzień wcześniej nie należy spożywać alkoholu.
Osoba badana powinna zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty
  • prawo jazdy (jeżeli je posiada)
  • skierowanie (jeżeli zostało wydane)
  • okulary (o ile badany ich używa)

Szczegółowy tryb i zakres badania psychologicznego kierowcy określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy badanie psychologiczne rozporządzenie